Socjologia
 
  Strona główna
  Zmiany Współczesnego Społeczeństwa
  Praca Socjalna
  Polityka Społeczna
  Zdrowie Publiczne
  Procesy Ludnościowe
  Psychologia Społeczna
  Metodyka procesu uczenia się i rozwoju
  Metodologia Nauk Społecznych
  Praktyki
  Antropologia
  Przedsiębiorczość Personalistyczna
  Etyka
  HMS
  Filozofia
  EPP
  Dla studentów S2O
  OWI
  Język angielski- translator-
  News
  Kontakt
  Linki
  REKLAMY
Copyright 2008; Arti
All rights reserved.
Designed and produced by Arti K
Metodologia Nauk Społecznych
Nauka, metoda, metoda badawcza.
Nauka system czynności badawczych służących do obiektywnego poznania rzeczywistości i realizacji pewnych celów poznawczych. Podstawowym celem nauki jest dostarczenie dającej się weryfikować wiedzy.
W badaniu naukowym można wyróżnić trzy cechy:
wyjaśnianie, przewidywanie, rozumienie. Metoda zbiór wzajemnie spójnych dyrektyw, działań, czynności i środków, których właściwie, konsekwentnie i zgodnie z ustalonymi zasadami stosowania ma prowadzić do osiągnięcia zaplanowanych i ustanowionych celów. Metoda naukowa to określona procedura, która powinna być stosowana w procesie pozyskiwania lub tworzenia rzetelnej wiedzy naukowej. Jest ona zbiorem zasad na podstawie których przyjmuje się lub odrzuca analizowane teorie lub opisy zjawisk.
Rodzaje metod:
obserwacyjna, monograficzna, badania dokumentów, indywidualnych przypadków, analizy i krytyki piśmiennictwa, sondażu diagnostycznego, statystyczna, heurystyczna, eksperymentalna, stymulacji komputerowej.
Metodologia nauki- pojęcie, znaczenie, zadania.
Metodologia system jasno określonych reguł, procedur do których odwołują się poszczególne nauki. Jest dynamiczna i rozwojowa. Dzieli się na: opisową (zadania deskryptywne) i normatywną (wyjaśniająca, dokonująca oceny faktów społecznych).
Zadania metod. *opis wzorów postępowania badaczy, metody konceptualizacji, zbierania, analizy, budowania def., typologii, wyjaśnień * analiza pojęć * eksplikacja metod, pojęć * konstrukcja narzędzi naukowych * ocena sposobu postępowania badaczy. Cele metod. * dostarcza reguł wnioskowania * dostarcza reguł intersubiektywności (empiryczna obiektywność i sposób weryfikacji)
Społeczne i naukowe przesłanki formowania problemu.
Naukowe: * ciekawość *białe plamy (świadomość istnienia sfer rzeczywistości społecznej o której mamy małą wiedzę) istnienie w nauce dwóch sprzecznych, konkurencyjnych hipotez, teorii * odkrycie metodologiczne. Społeczne *motywacje praktyczne *instrumentalne podejście do poznania świata *skutki wyników przeprowadzonych badan * motywacje socjotechniczne i ideologiczne.
 
   
Reklama  
   
Reklama  
  Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!  
Reklama  
 
Regionalny serwis internetowy Radia Weekend
 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=