Socjologia
 
  Strona główna
  Zmiany Współczesnego Społeczeństwa
  Praca Socjalna
  Polityka Społeczna
  Zdrowie Publiczne
  Procesy Ludnościowe
  Psychologia Społeczna
  Metodyka procesu uczenia się i rozwoju
  Metodologia Nauk Społecznych
  Praktyki
  Antropologia
  Przedsiębiorczość Personalistyczna
  Etyka
  HMS
  Filozofia
  EPP
  Dla studentów S2O
  OWI
  Język angielski- translator-
  News
  Kontakt
  Linki
  REKLAMY
Copyright 2008; Arti
All rights reserved.
Designed and produced by Arti K
Praktyki
Zasady organizacyjne dotyczące realizacji praktykstudenckich realizowanych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie


ZALICZENIE NA PODSTAWIE:


Praktyki podstawowe:
wypełniony indeks praktyk (tj. 100 godzin, str 2 i 3 w indeksie praktyk) wypełniony indeks na 82 i 83 stronie karta egzaminacyjna z 2 semestru

Część l - PRAKTYKI PODSTAWOWE


Bezpośredni nadzór nad organizacją i realizacją praktyk podstawowych sprawuje Kierownik praktyk. Kierownik praktyk w pierwszym miesiącu l semestru studiów sporządza i wywiesza w miejscach ogólnie dostępnych dla studentów – wykaz komórek organizacyjnych Szkoły, w których studenci mogą realizować praktyki podstawowe oraz wykaz zadań: - uroczystości, - konferencji, itp. realizowanych i organizowanych w ramach praktyk podstawowych. Wybór miejsca odbywania praktyk oraz zadań w pierwszej kolejności jest inicjatywą studenta, w przypadku braku propozycji - miejsce wyznacza Kierownik praktyk. Kierownik praktyk prowadzi ciągłą ewidencję wykonanych zadań oraz list studentów wykonujących to zadanie z podaniem liczby zaliczonych godzin.
Praktyki podstawowe mogą być odbywane indywidualnie jak i zespołowo. W trakcie odbywania praktyk przez zespół, Kierownik praktyk stara się wyznaczyć spośród studentów - kierownika grupy, który kieruje realizacją zadania.
Kierownik praktyk wyznacza liczbę godzin za wykonanie powierzonego zadania. Przed rozpoczęciem realizacji zadania studenci muszą być zapoznani z liczbą godzin jaka mogą otrzymać za jego wykonanie.
W trakcie pierwszych dwóch miesięcy l semestru studiów, Rektor, z ogólnej liczby 100 godzin praktyk podstawowych, wyznacza w planie zajęć 4 godziny dydaktyczne. Godziny te, przeznaczone są na:
- informacje o realizacji przez studentów systemu praktyk (2 godz. - prowadzi - Kierownik praktyk)
- szkolenie biblioteczne (2 godz. – prowadzi - kompetentny pracownik Szkolnej biblioteki). Udział studenta w wymienionych zajęciach w pkt. 7 zajęciach stanowi niezbędny element zaliczenia praktyk podstawowych. Zadania realizowane w ramach praktyk podstawowych dokumentowane są w indeksie praktyk. Zadania te mogą być parafowane przez osoby odpowiedzialne za realizacje zadania, zaś zatwierdzane są przez Kierownika praktyk. Zaliczenia praktyk podstawowych dokonuje Kierownik praktyk na podstawie indeksu praktyk, wystawiając stosowną ocenę zgodnie z Regulaminem praktyk.
Nadzór nad realizacją przedmiotowych „zasad organizacyjnych – praktyk podstawowych" sprawuje Koordynator ds. praktyk.
 
   
Reklama  
   
Reklama  
  Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!  
Reklama  
 
Regionalny serwis internetowy Radia Weekend
 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=