Socjologia
 
  Strona główna
  Zmiany Współczesnego Społeczeństwa
  => Kryzys tożsamości człowieka w XXI wieku
  => Polityka i gospodarka po 1989 roku
  => "Solidarność"
  Praca Socjalna
  Polityka Społeczna
  Zdrowie Publiczne
  Procesy Ludnościowe
  Psychologia Społeczna
  Metodyka procesu uczenia się i rozwoju
  Metodologia Nauk Społecznych
  Praktyki
  Antropologia
  Przedsiębiorczość Personalistyczna
  Etyka
  HMS
  Filozofia
  EPP
  Dla studentów S2O
  OWI
  Język angielski- translator-
  News
  Kontakt
  Linki
  REKLAMY
Copyright 2008; Arti
All rights reserved.
Designed and produced by Arti K
Zmiany Współczesnego Społeczeństwa
Przedmiot obejmuje między innymi następujące tematy
Związki między polityką, gospodarką i społeczeństwem. Zmiany struktury społecznej, dynamika uwarstwienia społecznego. Dynamika demograficzna polskiego społeczeństwa. Zróżnicowania przestrzenne. Polskie reformy po roku 1989. Polska w Unii Europejskiej – wyzwania i szanse. Pojęcie i rozumienie społeczeństwa obywatelskiego – spory, kontrowersje i dyskusje. Prawa człowieka i wolności obywatelskie. Społeczeństwo obywatelskie i dynamika rozwoju „trzeciego sektora” we współczesnej Polsce. Gospodarka – czynniki wzrostu gospodarczego. Zmiany w strukturze własnościowej, spory o przebieg prywatyzacji. Problemy społeczne – polityka rynku pracy, dynamika i zróżnicowanie dochodów, procesy marginalizacji społecznej. Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego. Wymiary pluralizmu we współczesnym społeczeństwie polskim. Systemy wartości Polaków, podstawowe wymiary sporów aksjologicznych. Interpretacje polskiej wersji zmiany społecznej.
Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 roku objęła wszystkie wymiary życia społecznego i radykalnie przeobraziła kontekst instytucjonalno-strukturalny, a przede wszystkim świadomościowy polskiego społeczeństwa. Według socjologa Piotra Sztompki miała ona charakter rewolucyjny i przyniosła „zmianę systemową w najszerszej skali”. Radykalnym przemianom społecznym towarzyszyły nie mniej fundamentalne przekształcenia w sferze kultury. W okresie rekonstrukcji społeczeństwa będącego w stanie kryzysu, kultura jako „nośnik” tradycji czy pamięci zbiorowej, domena ładu normatywnego i systemów wartości, znaczeń i symboli, zwyczajów i obyczajów, wyznacza nienaruszalne granice społecznych innowacji, których przekroczenie grozi utratą jednostkowej i grupowej tożsamości. W przypadku Polski po 1989 roku zmiana struktury społecznej i zmiana kulturowa zaszły równolegle. Wydaje się, iż owa integralność i równoległość zmiany społecznej ze zmianą kulturową pozbawiły proces czynnika stabilizującego, a zarazem redukującego patogenne konsekwencje gwałtownych przemian. W rezultacie zainicjowana w Polsce bezkrwawa i oparta na idei obywatelskiego nieposłuszeństwa, jak to określił historyk Garton Ash - „refolucja”, doprowadziła do traumy społecznej.


Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
 
   
Reklama  
   
Reklama  
  Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!  
Reklama  
 
Regionalny serwis internetowy Radia Weekend
 
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=